Συνάντηση έναρξης στον Αυλώνα
14 Φεβρουαρίου, 2020

Εκδήλωση διάδοσης - συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με προηγούμενα τουριστικά έργα στην περιοχή

Τόποθεσία: Γραφεία Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας

24th - 25th Φεβρουαρίου 2019, Ηγουμενίτσα, Ελλάδα

Στις 24 – 25 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα η πρώτη συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στο πλαίσιο του έργου «GRALB Experience Tourism» – GET. Το ίδιο το έργο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Δημόσιων και Ιδιωτικών Πολιτικών ως Κύριος Δικαιούχος, Περιφερειακό Συμβούλιο της Αυλώνας, Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και Innopolis «Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού»  στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg-IPA CBC που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά το πρώτο τμήμα της ημέρας, όλοι οι εταίροι του έργου συζήτησαν για τις δραστηριότητες που εργάζονται και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων της υλοποίησης του έργου. Ομοίως, όλοι οι εταίροι συζήτησαν για τρόπους συνεργασίας και συνεισφοράς για την πρόοδο του έργου.

Το δεύτερο μέρος της ημέρας συνεχίστηκε με τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (Tourist Accommodation & Room Association, Tourist Agents Association, Hoteliers Association, Environmental Friendly Education Center, Tourist Agents & Entrepreneurs on Tourism) της περιοχής που περιλαμβάνονται στο έργο. Η συζήτηση ξεκίνησε με παρουσίαση του έργου GET από την Innopolis.

Η συνάντηση συνεχίστηκε με μια μορφή ανοιχτής συζήτησης μεταξύ των εταίρων και των σχετικών ενδιαφερομένων που ήταν παρόντες. Κυρίως όλοι τους εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για το γεγονός ότι αυτό το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στον τομέα ενδιαφέροντός τους.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, υπογραμμίζουν το γεγονός ότι κάθε απόφαση πρέπει να λαμβάνεται με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της περιοχής, ενώ προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τις θετικές επιπτώσεις του έργου, κυρίως, προς όφελος των ντόπιων.