Εταίροι Έργου

Γνωρίστε το εταιρικό σχήμα

Ινστιτούτο Δημοσίων και Ιδιωτικών Πολιτικών

Το «Ινστιτούτο Δημοσίων και Ιδιωτικών Πολιτικών» (IP3) είναι μία ανεξάρτητη, εθνική μη κερδοσκοπική ομάδα προβληματισμού (think tank), η οποία εδρεύει στην Αλβανία.

Περιφερειακό Συμβούλιο της Αυλώνας

Η Κομητεία της Αυλώνας είναι μία από τις δώδεκα (12) κομητείες της Αλβανίας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αλβανίας στις ακτές της Αδριατικής, με πρωτεύουσα την πόλη της Αυλώνας.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών προϊόντων, την ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την ευημερία της Θεσπρωτίας.

Innopolis «Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού»

Η αποστολή του InnoPolis χαρακτηρίζεται από τη συνεχή επιδίωξη δράσεων που σχετίζονται με τη διαπεριφερειακή καινοτομία λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική διάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@get-experience-tourism.eu