Εταίροι Έργου

Project GET Partners

Project GET’s partners consist of ….. orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Project GET’s partners consist of ….. orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Γνωρίστε το εταιρικό σχήμα

Ινστιτούτο Δημοσίων και Ιδιωτικών Πολιτικών

Το «Ινστιτούτο Δημοσίων και Ιδιωτικών Πολιτικών» (IP3) είναι μία ανεξάρτητη, εθνική μη κερδοσκοπική ομάδα προβληματισμού (think tank), η οποία εδρεύει στην Αλβανία.

Περιφερειακό Συμβούλιο της Αυλώνας

Η Κομητεία της Αυλώνας είναι μία από τις δώδεκα (12) κομητείες της Αλβανίας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αλβανίας στις ακτές της Αδριατικής, με πρωτεύουσα την πόλη της Αυλώνας.

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών προϊόντων, την ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την ευημερία της Θεσπρωτίας.

Innopolis «Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού»

Η αποστολή του InnoPolis χαρακτηρίζεται από τη συνεχή επιδίωξη δράσεων που σχετίζονται με τη διαπεριφερειακή καινοτομία λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική διάσταση.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@get-experience-tourism.eu