Ταξιδιωτικές Ιστορίες

Ταξιδιωτικές Ιστορίες και Μύθοι

Από τον αγώνα για την ελευθερία στο Σούλι, μέχρι τον Αχέροντα τον ποταμό που οδηγούσε στον κάτω κόσμο στην αρχαία Ελλάδα, αυτή η σελίδα είναι αφιερωμένη σε ιστορίες και μύθους, που εκτείνονται από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Η λέξη μύθος προέρχεται από την αρχαιότητα στην Ελλάδα, και σημαίνει «ιστορία». Μύθοι υπάρχουν σε κάθε πολιτισμό και χώρα. Αυτή η σελίδα εστιάζει σε αυτούς που συναντώνται σε Ελλάδα και Αλβανία. Θα ανακαλύψετε ότι πολλοί μύθοι τοποθετούνται σε ένα διαχρονικό μέρος και περιλαμβάνουν μια πληθώρα συμβόλων που έχουν πολλαπλές σημασίες. Αυτό είναι που κάνει τους μύθους μια τόσο ενδιαφέρουσα μελέτη.

Το Σούλι κι ο αγώνας για την ελευθερία

Ποταμός Αχέροντας

Αρχαία Γίτανα