Περίληψη έργου


Το έργο ανταποκρίνεται σε μια κοινή πρόκληση της περιοχής, δηλαδή την αξιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής που δεν αξιοποιείται βάσει της δυνητικής αξίας της στο βιώσιμο διασυνοριακό τουρισμό.Περίληψη

Το έργο GET εστιάζει στην αξιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας, στο πλαίσιο ενός βιώσιμου διασυνοριακού τουρισμού. Μέχρι σήμερα, στη διασυνοριακή περιοχή έχει αναπτυχθεί σημαντικά ο θαλάσσιος τουρισμός ενώ υστερεί σημαντικά ο εναλλακτικός τουρισμός όπως ο πολιτιστικός και ιστορικός. Από την άλλη πλευρά, η εποχικότητα είναι ένα σημαντικό πρόβλημα στην τουριστική βιομηχανία και στις δύο χώρες, με αποτέλεσμα τη χαμηλή αποδοτικότητα των τουριστικών επενδύσεων, καθώς αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως κατά την τετράμηνη διάρκεια της θερινής τουριστικής περιόδου αλλά και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας κατά την υπολειπόμενη περίοδο του έτους. Τέλος, δεν υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική τουριστικής προώθησης (marketing strategy) του κοινού διασυνοριακού προϊόντος για την αύξηση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και γι’ αυτό το λόγο υπάρχει επείγουσα ανάγκη κοινής δράσης.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, στο πλαίσιο του έργου συνεργάζονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για την ανάπτυξη μιας ισχυρής και ενοποιημένης τουριστικής στρατηγικής, η οποία στοχεύει στη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού τουριστικού προϊόντος στην περιοχή για την προσέλκυση τουριστικών αγορών από την Κίνα καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδας. Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία των ταξιδιωτικών πρακτορείων και θα διοργανωθούν συναντήσεις B2B (BusinesstoBusiness), προκειμένου να δημιουργηθεί ένα τουριστικό προϊόν που είναι ελκυστικό για τους επισκέπτες καθ ‘όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Στόχος

Ο βασικός στόχος του έργου είναι: “Η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής ως μοναδικό πολιτιστικό & ιστορικό τουριστικό προορισμό”, σύμφωνα με το γενικό στόχο του προγράμματος INTERREG – IPA II CBC “GREECE – ALBANIA 2014 – 2020”. Η ενθάρρυνση του τουρισμού και της ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς επιτυγχάνονται μέσω του προγράμματος αυτού, καθώς δίνει έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των τοπικών πληθυσμών και των περιφερειακών οργάνων/φορέων.

Η αξιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, που αποτελούν παραδοσιακό απόθεμα της περιοχής, επιτρέπει τη χρήση αυτών για τη δημιουργία εισοδήματος, τη διαφοροποίηση των τοπικού τουριστικού προϊόντος, την προσέγγιση ευρύτερων τουριστικών αγορών, τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και του ενδιαφέροντος των επισκεπτών καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, οι στόχοι του έργου θα είναι συγκεκριμένα οι εξής:

  • Βελτίωση της διασύνδεσης των χώρων πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς
  • Ενίσχυση των ικανοτήτων τοπικών ταξιδιωτικών φορέων
  • Βελτίωση των δυνατοτήτων τουριστικής προσφοράς & διαφοροποίησης προϊόντων
  • Προσέγγιση και προσέλκυση δυνητικών τουριστικών αγορών και κυρίως της Κίνας
  • Δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων με εμπορικό σήμα
  • Κατανόηση της δυναμικής των τοπικών τουριστικών αγορών της διασυνοριακής περιοχής
  • Σύνδεση ταξιδιωτικών πρακτόρων με άλλους ταξιδιωτικούς πράκτορες, κυρίως από την Κίνα
  • Προώθηση συνεργιών και διαλόγου με άλλα διασυνοριακά προγράμματα

Εταίροι του έργου

Institute of Public and Private Policies

Ινστιτούτο Δημοσίων και Ιδιωτικών Πολιτικών

Επικεφαλής Εταίρος

Το «Ινστιτούτο Δημοσίων και Ιδιωτικών Πολιτικών» (IP3) είναι μία ανεξάρτητη, εθνική μη κερδοσκοπική ομάδα προβληματισμού (think tank), η οποία εδρεύει στην Αλβανία.

Regional Council of Vlora

Περιφερειακό Συμβούλιο της Αυλώνας

Εταίρος του έργου

Η Κομητεία της Αυλώνας είναι μία από τις δώδεκα (12) κομητείες της Αλβανίας. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αλβανίας στις ακτές της Αδριατικής, με πρωτεύουσα την πόλη της Αυλώνας.

thesprotia-logo-fixed-new

Επιμελητήριο Θεσπρωτίας

Εταίρος του έργου

Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση των τοπικών προϊόντων, την ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την ευημερία της Θεσπρωτίας.

Εταίρος του έργου

Η αποστολή του InnoPolis χαρακτηρίζεται από τη συνεχή επιδίωξη δράσεων που σχετίζονται με τη διαπεριφερειακή καινοτομία λαμβάνοντας υπόψη την πολιτιστική διάσταση.

Ο στόχος μας

Η προώθηση της διασυνοριακής περιοχής ως μοναδικό πολιτιστικό & ιστορικό τουριστικό προορισμό. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, που αποτελούν παραδοσιακό απόθεμα της περιοχής, επιτρέπει τη χρήση αυτών για τη δημιουργία εισοδήματος, τη διαφοροποίηση των τοπικού τουριστικού προϊόντος, την προσέγγιση ευρύτερων τουριστικών αγορών, τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας της περιοχής και του ενδιαφέροντος των επισκεπτών καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους.

– Οι εταίροι του έργου

Χρειάζεστε πληροφορίες;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο και λάβετε ενημέρωσεις ανά εβδομάδα!

    Ενημερωτικό Δελτίο