Μύλος του Μπαλαούρα

Μύλος του Μπαλαούρα

Φιλιάτες
公路运输
Πολιτιστικός Χώρος

«Είναι ο ένας από τους δύο μύλους που είναι σε λειτουργία στο Μπογαζιώτικο ρέμα. Πολύ παλιός μύλος και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης , ο Φίλια Γκαρόη πριν περίπου 80 χρόνια. Αποτελείται από συγκρότημα δύο (2) επιπέδων, όπου στο πρώτο επίπεδο είναι ο αλευρόμυλος και κατόπιν στο δεύτερο επίπεδο είναι η νεροτριβήκαι ακόμα ένας νερόμυλος που δεν είναι ακόμα σε σύνδεση. Έχει δικό του μυλαύλακα μήκους 1500 μέτρων». Ανακαινίστηκε πλήρως με Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

快速信息

Mills
公路运输